Το GREEN Factor είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+, κύριος στόχος του οποίου είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την παγκόσμια ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό, αποσκοπεί στην προώθηση της αλλαγής της νοοτροπίας και της αίσθησης πρωτοβουλίας, ιδίως στις νέες γενιές, με στόχο την αύξηση και την ανάπτυξη της πράσινης συνείδησής τους και την ενδυνάμωσή τους, μετατρέποντάς τους σε “πραγματικό παράγοντα αλλαγής”.

Δεδομένου ότι το παρόν έργο έχει ως ειδικό στόχο την προώθηση της ευαισθητοποίησης των νέων, καθώς αυτοί γίνονται οι ενήλικες του αύριο και είναι υπεύθυνοι για τις μελλοντικές γενιές, το έργο θα επικεντρωθεί κυρίως στις ανάγκες και τις στάσεις των νέων (16-30 ετών), και στους επαγγελματίες που εργάζονται με τους νέους, ώστε να τους επηρεάσει πιο αποτελεσματικά και μακροπρόθεσμα.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα περιεχόμενα αυτή της ιστοσελίδας απηχούν τις απόψεις των συντακτών της και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απηχούν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει αυτή η δημοσίευση.