Συντονιστής έργου:

Daria KYSLITSKA (E-Juniors). daria.kyslitska@gmail.com

Υπεύθυνος για την επικοινωνία του έργου:

Laura Domínguez Tanco (Kveloce I+D+i). ldominguez@kveloce.com
Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο παρούσα ιστοσελίδα αντανακλά μόνο τις απόψεις των συντακτών της και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.