GREEN Factor je projekt v rámci programu Erasmus+, jehož hlavním cílem je zvýšit povědomí o globální potřebě ochrany životního prostředí. Za tímto účelem se bude snažit prosazovat změnu mentality a smyslu pro iniciativu, zejména u mladých generací, s cílem pozvednout a rozvíjet jejich uvědomení ekologických souvislostí a proměnit je ve „skutečný faktor změny“.

Vzhledem k tomu, že GREEN Factor má zvláštní cíl podporovat povědomí mladých lidí, kteří se stanou dospělými zítřka a ponesou odpovědnost za budoucí generace, projekt se zaměří především na potřeby a postoje mladých lidí (16-30 let) a profesionálů, kteří pracují s mladými lidmi, aby na ně působili efektivněji a dlouhodobě (pracovníci s mládeží, pracovníci ekologických organizací a organizací pro mladé).

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato webová stránka odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací na nich obsažených.