V této souvislosti jsou potřebnými akcemi vytvoření nástrojů a příležitostí ke vzdělávání a zapojení mladých evropských občanů, aby se vyvinul nový způsob myšlení pro vytváření udržitelnějšího chování, možností a nápadů, které budou mít dopad v krátkodobém/dlouhodobém horizontu. Vzhledem k tomu, že GREEN Factor si klade za cíl zejména podporovat povědomí mladých lidí, kteří se stanou dospělými zítřka a odpovědnými budoucích generací, projekt se zaměří především na potřeby a postoje mladých lidí (16-30 let) a na odborníky, kteří pracují s mládeže, aby na ně působily efektivněji a dlouhodobě (pracovníci s mládeží, zaměstnanci mládeže a zelených sdružení).

PR1: THE GREEN FACTOR PATHWAY FOR BEHAVIOURAL CHANGES AND ENVIRONMENTAL CHALLENGES

 

Představuje koncepční základ pro všechny následující výsledky projektu a přinese:

  • Katalog osvědčených postupů založený na sbírce prověřených metod z Evropy a partnerských zemí o ekologičtějším chování. Bude proveden výzkum s cílem zjistit, jaké jsou nejdůležitější mezery v chování mladých lidí, které je třeba naplnit v oblastech každodenního života, aby bylo možné dosáhnout efektivního dlouhodobého dopadu (tj. spotřeba potravin, nakupování, kosmetika, tříděný sběr odpadu, spotřeba energie a odpad atd.).
  • Zpráva o „zelené výzvě“ (Green Challenge Report) zaznamenávající současné trendy zeleného podnikání, jeho šíření v Evropě a hlavní environmentální problémy, které je třeba řešit na národní úrovni.
The GREEN Factor Pathway for Behavioural Changes and Environmental Challenges

 

PR2: MY GREEN FACTOR VIDEO TUTORIALS TO BOOST CITIZENS’ BEHAVIORAL CHANGES

 

Bude vytvořena sada videotutoriálů, které poskytnou praktické tipy a pokyny, jak skutečně ovlivnit myšlení a životní styl cílových skupin, aby se uživatelé stali aktivními účastníky změny. Budou se jednat o témata uvedená v Katalogu dobré praxe (PR1), která se v zásadě týkají oblastí, které většinou ovlivňují každodenní volby a činnosti občanů.

My GREEN Factor Video Tutorials to Boost Citizens’ Behavioral Changes

PR3: MY GREEN FACTOR GAMIFIED E-COURSE FOR ASPIRING GREEN ENTREPRENEURS

 

Online kurz pro zájemce o udržitelné podnikání, nabízející možnost ověřit si dopad svého podnikatelského záměru na životní prostředí a najít cesty, jak zodpovědně minimalizovat možné negativní dopady. Kurz bude sestávat z 5 modulů:

 

  1. Jak se stát „zeleným“ podnikatelem – rozvoj nezbytných měkkých a tvrdých dovedností (technické dovednosti, management, networking, HR)
  2. Jak vytvořit podnikatelský plán – jak identifikovat cílovou skupinu, prozkoumat trh a napsat byznys plán
  3. Marketing a komunikace – branding, vizuální identita a tvorba loga; interní komunikace a různé marketingové kanály
  4. Plánování investic – analýza proveditelnosti a návratnosti investic, jak zajistit financování a investiční příležitosti pro nové „zelené“ projekty
  5. Tvorba projektové myšlenky – bude založena striktně na výsledcích průzkumu v jednotlivých zemích. Mladí lidé se díky těmto analýzám budou moci zaměřit na konkrétní problémy ve svých zemích a okolo nich vystavět svůj environmentální podnikatelský záměr.

PR4: THE GREEN FACTOR REPLICABILITY GUIDE FOR YOUTH WORKERS

 

Má hlavní prostor poskytnout pracovníkům s mládeží pokyny, jak vést mladé lidi v procesu, jak se stát aktivními propagátory jejich místně zeleného ekonomického prostředí.

Kromě toho v rámci projektu bude probíhat výuková aktivita a šest multiplikačních akcí:

  • C1: Školicí kurz
  • ME: Národní diseminační akce (jedna závěrečná akce v každé zemi účastnící se projektu) k propagaci projektu a šíření jeho výsledků.