Στο πλαίσιο αυτό, οι απαιτούμενες δράσεις είναι η δημιουργία εργαλείων και ευκαιριών για την εκπαίδευση και τη συμμετοχή των νέων Ευρωπαίων πολιτών, προκειμένου να αναπτυχθεί μια νέα νοοτροπία για τη δημιουργία πιο βιώσιμων συμπεριφορών, επιλογών και ιδεών που θα έχουν αντίκτυπο βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Δεδομένου ότι το GREEN Factor στοχεύει ιδιαίτερα στην καλλιέργεια της συνείδησης των νέων, δεδομένου ότι αυτοί θα γίνουν οι ενήλικες του αύριο και υπεύθυνοι των μελλοντικών γενεών, το έργο θα επικεντρωθεί κυρίως στις ανάγκες και τις συμπεριφορές των νέων (16-30 ετών) και στους επαγγελματίες που εργάζονται με τους νέους, προκειμένου να επηρεάσουν τους νέους πιο αποτελεσματικά και μακροπρόθεσμα.

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

 

Αποτελεί την εννοιολογική βάση για όλα τα ακόλουθα αποτελέσματα του έργου και θα παράγει:

  • Ένα κατάλογος καλών πρακτικών βασισμένο στη συλλογή καλών πρακτικών από την Ευρώπη και τις χώρες εταίρους σχετικά με πιο πράσινες συμπεριφορές. Θα διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθεί ποια είναι τα πιο σημαντικά κενά συμπεριφοράς των νέων που πρέπει να καλυφθούν στους τομείς της καθημερινής ζωής για να επιτευχθεί αποτελεσματικός μακροπρόθεσμος αντίκτυπος (π.χ.: κατανάλωση τροφίμων, ψώνια, καλλυντικά, διαχωρισμός απορριμμάτων, χρήση ενέργειας και αποβλήτων κ.λπ.)
  • Μια έκθεση για την πράσινη πρόκληση που καταγράφει τις τρέχουσες τάσεις της πράσινης επιχειρηματικότητας, τη διάδοσή της στην Ευρώπη και τα κύρια περιβαλλοντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο.

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

Θα αναπτυχθεί μια σειρά βιντεοσκοπημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα παρέχουν πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για να επηρεάσουν πραγματικά τη νοοτροπία και τον τρόπο ζωής των ομάδων-στόχων, ώστε οι χρήστες να γίνουν ενεργοί συμμέτοχοι της αλλαγής. Τα θέματα θα είναι αυτά που προσδιορίζονται στον κατάλογο καλών πρακτικών, τα οποία αφορούν τους τομείς που επηρεάζουν κυρίως τις καθημερινές επιλογές και δράσεις των πολιτών

GAMIFIED E-COURSE ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

 

Το παρόν ηλεκτρονικό μάθημα θα παρέχει γνώσεις και εργαλεία σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης μιας πράσινης επιχειρηματικής ιδέας και τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα του έργου και θα αναπτυχθεί σε 5 ενότητες:

 

  1. Πώς να γίνετε πράσινος επιχειρηματίας: Θα επικεντρωθεί κυρίως στις σκληρές και ήπιες δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει ένας επίδοξος επιχειρηματίας προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του (τεχνικές δεξιότητες και δεξιότητες συμπεριφοράς, ικανότητες διαχείρισης και δικτύωσης, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού).
  2. Πώς να γράψετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο: Οι επίδοξοι επιχειρηματίες θα μάθουν πώς να προσδιορίζουν τους χρήστες-στόχους τους, να ερευνούν την αγορά και το ανταγωνιστικό περιβάλλον και να γράφουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο.
  3. Μάρκετινγκ και επικοινωνία: Μια κάθετη προσέγγιση θα αφιερωθεί στη σημασία της επωνυμίας, της οπτικής ταυτότητας και της δημιουργίας λογότυπου. Θα διερευνηθούν η εσωτερική επικοινωνία και τα διάφορα κανάλια μάρκετινγκ. Επενδυτικός σχεδιασμός. Θα διερευνηθούν η εσωτερική επικοινωνία και τα διάφορα κανάλια μάρκετινγκ.
  4. Επενδυτικός σχεδιασμός: Οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τη σκοπιμότητα, την πραγματική εφαρμογή της επιχειρηματικής τους ιδέας και να μάθουν για τη χρηματοδότηση και τις επενδυτικές ευκαιρίες για νέες πράσινες εταιρείες.
  5. Σχεδιασμός της ιδέας του σχεδίου: θα βασίζεται στον κατάλογο καλών πρακτικών. Οι νέοι θα δημιουργήσουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα που θα αφορά συγκεκριμένα εθνικά προβλήματα, προσπαθώντας να λύσουν πραγματικά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 

Έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή οδηγιών στους εργαζόμενους που ασχολούνται με νέους, σχετικά με τον τρόπο καθοδήγησης αυτών στη διαδικασία προώθησης του πρασίνου στην τοπική τους κοινότητα.

Επιπλέον, θα υλοποιηθούν μια Εκπαιδευτική Δραστηριότητα και 6 Εκδηλώσεις:

  • C1: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
  • ME: Εθνικές Εκδηλώσεις (πρόκειται για μία τελική Εκδήλωση σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο) για την προώθηση του έργου και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του.